Nowy Świat

świat na raty - BLOG PODRÓŻNICZY

2023 © świat na raty

left column icon
photo

Popandemiczna podróż po 4 kontynentach

Rok 2020 dał nam srogą lekcję... Tylko czy potrafimy wyciągnąć z niej wnioski i zmienić swoje podejście do wielu kwestii? Podczas realizacji mojego projektu chcę pokazać jak w różnych miejscach na świecie zmieniło się nasze postrzeganie problemów związanych z ochroną przyrody (m.in. gospodarowanie odpadami, selektywna zbiórka śmieci, dbałość o lasy, zagrożone gatunki zwierząt, edukacją ekologiczną), odpowiedzialnym podróżowaniem, zrównoważoną turystyką czy wrażliwością na problemy współczesnego świata.

Chcę wykorzystać ten czas, żeby inspirować, edukować i pokazywać innym, jak będzie wyglądała "nowa rzeczywistość”.